<<< Hide >>>

Diplomová práca

Názov Práce: Scalable Multifunctional Indoor Scanning System

Vedúci práce: Mgr. Ján Žižka, PhD.

Abstrakt:

Ťažiskom práce je pokračovanie na vývoji systému SMISS, ktorého základy boli postavené v bakalárskej práci s rovnakým názvom. SMISS je systém na automatickú 3D rekonštrukciu v metrickom priestore, ktorý pracuje na princípe triangulácie s využitím štruktúrovaného osvetlenia pomocou digitálneho projektora. Na akvizíciu dát systém využíva digitálnu kameru.

V práci sme sa sústredili na rozšírenie funkcionality systému a na vylepšenie postupov a metód z predchádzajúcej práce. Poukazujeme na problém nedostatočného dynamického rozsahu podobných systémov. Vyvinuli sme inovatívne riešenie, prvé svojho druhu, s využitím jednoduchého pridaného hardvéru a navrhnutých algoritmov v rozšírení HDR SMISS. Ponúkané riešenie je taktiež silným a flexibilným nástrojom pre budúcu prácu. Ďalej uvádzame hlbší výklad problematiky skenovania s využitím štruktúrovaného svetla, ktorým kódujeme snímaný priestor. Zamýšľame sa nad využitím 3D rekonštrukcie v rôznych sférach života. V neposlednej rade sa v práci venujeme vizualizácií získaných dát, pomocou pohľadovo závislého stereo zobrazenia.

Pri riešení úloh dbáme na fyzikálnu korektnosť a problém riešime na úrovni hardvéru a softvéru. Preto v práci ponúkame informácie o implementovaných prototypoch postavených na špecifické účely, či propagácie riešenia doma i v zahraničí. Čitateľovi taktiež predkladáme budúce smerovanie práce a zamyslenie nad potenciálnym riešením budúcich úloh.

Kľúčové slová: 3D rekonštrukcia, kamera, projektor, kalibrácia, triangulácia, trojrozmerné mračno bodov, viac pohľadová geometria, počítačové videnie, výpočtová fotografia, pohľadovo závislé zobrazovanie, stereo zobrazovanie, vizualizácia 3D objektov, polarizácia, polopriesvitné zrkadlo, dynamický rozsah, HDR, kódovaná iluminácia

 
 
© Softy
Coded by Tomáš Kovačovský 2011